Voorstel aanpassing total supply én rewards

Door: de Gulden Advies Raad. 

De afgelopen weken is er over dit onderwerp, het aanpassen van de total supply en de blockrewards, veel gediscussieerd binnen Slack en andere kanalen, daarnaast hebben we ook via andere wegen meningen en inzichten verzameld. 
Op 8 april is er via de Gulden Slack een concreet plan voorgelegd aan de community en dit is uitgebreid besproken in threads en daarbuiten met vele honderden reacties tot gevolg. Op basis van die reacties komt het GAB tot de conclusie dat er groot draagvlak is voor het implementeren van wijzigingen. 
Het advies van het GAB is daarom het gepresenteerde plan over te nemen. De komende 2-4 weken zal overleg plaatsvinden met de developers over technische implicaties van dit voorgestelde plan.

Kort samengevat betekent dat: 

  • Per medio juli 2021 een verlaging van de blocksubsidy van 160NLG nu naar 120NLG per block, dat is derhalve een reductie van de blocksubsidy met 25%. Voorgestelde verdeling: Witness 30NLG, Miner 20NLG, Dev 70NLG. 
  • Vanaf dat moment elke 4 jaar een reductie van de blocksupply met 50% per keer, een zogenoemde Halving.
  • Een reductie van de maximum supply van de huidige 1680 miljoen Gulden tot 750 miljoen Gulden op het moment dat het laatste block gemined wordt. Dit houdt in dat in juli 2021 73% van de maximum supply aan Guldens in omloop zal zijn (zonder wijziging zou dat 33% zijn).

Deze wijzigingen tezamen zullen een aantal mechanismen in werking zetten waarbij de algehele verwachting is dat de koers op termijn substantieel zal stijgen. Let wel dat dit niet van de ene op de andere dag zal gebeuren, dit zal enige tijd in beslag nemen en gepaard kan gaan met ups en downs in de koers.

Note van de redactie: 

Historisch gezien zou dit niet de eerste keer zijn dat er aanpassingen gedaan worden aan het project Gulden. Er is immers destijds gestart met een total supply van 1680 miljoen Gulden, zoals die er tot op heden nog steeds is. Echter de initiële blockreward was toen 1000 Gulden. Die is later verlaagd naar 100 nlg per block en in het afgelopen jaar in stapjes verhoogd naar 160 nlg nu. Dit laatste is gedaan om het project te voorzien van genoeg funding om te kunnen blijven ontwikkelen. Iets wat cruciaal is in het steeds veranderende crypto landschap en mobiele toepassingen. De initiële total supply is echter nooit aangepast geweest, en daarmee is de circulating supply in het huidige speelveld -mogelijk- met een 33% verhouding tussen circulating supply en total supply, aan de lage kant. Door nu de total supply fors te verminderen hoopt men de balans terug te herstellen en het project meer in synch met het ‘Store of value’ principe te brengen, zonder consessies te hoeven doen op het betaalmunt aspect. Met de verlaging van de total supply wordt immers het aandeel van de circulating supply verhoudingsgewijs verhoogt naar een verhouding van 73%. En daarmee worden Guldens in een klap een stuk schaarser. Ook de 25% verlaging van de blockrewards gaat daar aan bijdragen. Door de witness rewards voorlopig onaangetast te laten hoopt men ook daarmee nog meer schaarste te creëren doordat mensen goed beloont (blijven) worden voor het vastzetten van hun Guldens. Er worden echter geen munten ‘geburned’, zoals dat zo heet. Bestaande tegoeden blijven zoals ze zijn.

Let wel: dit is nog steeds een voorstel en moet nu als volgende stap eerst op technische haalbaarheid getoetst worden. In het achterhoofd hebbende dat de combinatie witness en miners tezamen de voor Gulden zo uniek veiligheid garanderen en men dat ook graag zo wil houden. Hoe mooi toekomstige prijsstijgingen ook kunnen zijn, de veiligheid van het netwerk staat altijd voorop. 

Hier nog even het voorstel: rewards_adjustment_plan.

Het bericht Voorstel aanpassing total supply én rewards verscheen eerst op GuldenBites.com.