Notulen eerste 2020 GAB Meeting

ALGEMENE PUNTEN VANUIT GAB EN GULDEN BV

Gulden in 2020

Gulden wordt doorontwikkeld aan de hand van de input van de GAB en de community. De GAB is nog steeds de tussenpersoon tussen de community en de Gulden ontwikkelaars. Rijk vraagt aan de aanwezige GAB-leden hoe wij het project nu zien. We blikken terug op het vorige jaar, hoe de eerste paar GAB-vergaderingen en
de wijzigingen in de structuur bevallen is. De tendens is erg positief hoe het nu vormgegeven is. Rijk’s vertrek uit de community en het naar voren komen van de GAB is algeheel als positief ervaren.

Fase4 en Witness

De verwachting is dat Fase 4 eind maart live gaat en dat daarmee ook de witness reward gewijzigd wordt naar 30nlg. Over 2 weken krijgen we een exacte datum vanuit de developers. Paul: Is de verwachting dat er nog een hickup kan ontstaan met livegang van fase 4? Antwoord: Nee dat ligt niet in de lijn van de verwachting.

GAB: Bezetting, Zittingsduur E.d.

Harm Jan van Kammen heeft bekend gemaakt te willen stoppen met zijn functie binnen de GAB. Reden hiervoor zijn zijn drukke werkzaamheden bij zijn taxi onderneming (accepteren ook Gulden ). We zitten hier met een uitdaging, omdat we graag willen dat GAB sowieso een oneven aantal leden heeft vanwege stemmingen. Verder moeten er “genoeg” leden zijn; omdat een stemming van 3-3 niet handig is voor de uitvoering van plannen.

Rijk en het GAB vinden dat 9 personen een ideale mix is. We hebben de ervaring opgedaan dat het erg lastig is om 10 personen op een tijdstip bij elkaar te krijgen. We hebben besloten om een verkiezing zoals de vorige keer gaan houden om de drie vrije posities in de GAB in te vullen. De huidige 6 personen blijven nog voor minimaal 1 jaar samen tot 1 april 2021. In het komende jaar gaat het GAB dan regels opstellen hoe de samenstelling in de toekomst gaat plaatsvinden. Op korte termijn meer informatie vanuit de GAB over nieuwe verkiezingen. (Uiteraard via blockchain op www.bloctary.com )

Vertrouwelijk

Naast bovenstaande 3 punten werd er nog een vierde punt door Gulden B.V. gedeeld met de GAB inzake toekomstige ontwikkelingen. Hierover is echter afgesproken dat deze informatie vooralsnog vertrouwelijk is en nog niet publiek gemaakt kan worden.

VRAGEN VANUIT DE COMMUNITY

  1. Wanneer wijziging witness rewards > 30nlg ? Zie punt 2 algemene punten
  2. Vingerscan optie op Android wallets mogelijk? In het verleden vonden de developers de vingerscan optie in de Android optie niet veilig. GAB heeft de developers verzocht of zij dit opnieuw kunnen beoordelen. Indien ze het veilig achten wordt het ook aan de Android wallet toegevoegd.
  3. Darkmode voor Android wallet. Idem aan 2. de developers gaan kijken of dit toe te voegen is
  4. Mensen willen het PING geluid terug bij inkomende transacties van mobiele wallets. Developers gaan hier naar kijken.
  5. CoinRequest heeft de vraag gesteld of er een knop van hen in onze native wallets gebouwd kan worden. In een eerder stadium hebben we al teruggekoppeld dat we geen externe knoppen in onze wallet willen. Nadat CoinRequest enkele wijzigingen heeft doorgevoerd hebben ze opnieuw een verzoek gedaan aan de GAB. In samenspraak met de developers is er echter geen andere conclusie uit gekomen. Vanwege onafhankelijkheid en omdat we dit zien als een veiligheidsprobleem, wordt deze knop niet geïntegreerd. Het is een enorm risico om zulk soort knoppen te integreren in een wallet. Wij kunnen garanderen dat de wallet veilig is; met het invoeren van zo’n knop kunnen wij niet meer garant staan voor de veiligheid van de wallet. (Dit is geen waarde oordeel over het systeem van CoinRequest an sich)

Het bericht Notulen eerste 2020 GAB Meeting verscheen eerst op GuldenBites.com.