GAB Notulen: Witness synch, koers en meer…

Notulen van de Gulden Adviesraad vergadering van donderdag 27 januari 2022

Witness synch

Rijk licht op verzoek van de GAB toe wat de stand van zaken met witness sync (versneld synchroniseren van witness accounts) is. Malcolm is klaar met witness sync maar kan dit niet volledig implementeren vanwege een bug. De bug heeft altijd al in de code van Gulden gezeten maar heeft pas na enkele voorbereidende implementaties voor witness sync eind vorig jaar voor grote problemen gezorgd in de chain. Malcolm heeft toen met enkele aanpassingen een tijdelijke oplossing geïmplementeerd maar zit wat betreft een structurele oplossing op een dood spoor. Volgens Rijk is het noodzaak om de bug eruit te halen omdat het risico groot is dat vroeg of laat de bug weer de kop op steekt en de chain weer vastloopt. Het is zelfs mogelijk dat we hierdoor de listing bij Bittrex verliezen. Daarom heeft Rijk aan de GAB gevraagd om 1/3 deel van de gespaarde BTC voor een exchange listing in te zetten voor een poging de bug op te lossen. Rijk heeft Willem bereid gevonden 16u per week hieraan te besteden gedurende een maand. Willem heeft in het verleden aan witness gewerkt en is bekend met de code. Willem verwacht dat hij de bug kan oplossen maar het is afwachten of dat lukt. De GAB heeft eerder al unaniem ingestemd met het besteden van 1/3 deel van de BTC hiervoor.

Koers

De GAB constateert dat er een redelijk negatief sentiment heerst in de community omdat Gulden alleen maar verder lijkt te dalen en inmiddels ruim onder de 1 eurocent is gezakt. De GAB is het er echter unaniem over eens dat de koers van Gulden (als decentrale munt) aan de markt is en dat ideeën voor de richting van Gulden vanuit de community moeten komen. De GAB staat er altijd voor open om te faciliteren bij ideeën uit de community met voldoende draagkracht.

Dex

Vanuit de community is gevraagd of er nog aandacht is voor de ontwikkeling van een decentrale exchange (DEX). Rijk geeft aan dat de ontwikkeling van een DEX zeer complex is en de dev reward momenteel bij lange na niet toereikend is voor de ontwikkeling van een DEX.

Dev vergoeding

Rijk vervolgt dat de dev reward momenteel net genoeg is om de Gulden chain te onderhouden en eventueel code op te schonen. Als er echt iets substantieels gebouwd moet gaan worden dan zijn er meer inkomsten uit de dev reward nodig. Kortom, momenteel is vrijwel niets mogelijk qua ontwikkeling.

Verbetering Witness

Eerder heeft de GAB aangegeven veel heil te zien in het makkelijker en toegankelijker maken van witness en legt deze wens wederom op tafel. In een notendop betekent dat dat gebruikers b.v. ook vanaf hun mobiel eenvoudig Gulden in witness kunnen zetten en dat witness makkelijker te begrijpen is en er beter overzicht is. Maar ook hier geeft Rijk aan dat de dev reward momenteel bij lange na niet toereikend is om dit te realiseren.

Het bericht GAB Notulen: Witness synch, koers en meer… verscheen eerst op GuldenBites.com.