GAB Notulen: Nieuwe Partner en meer…

VOORTGANG ELECTRON

Er is veel vooruitgang geboekt. Electron wordt in eerste instantie betaald vanuit Novo, niet vanuit Gulden. Als het voor Novo klaar is, zal het voor Gulden ook zo goed als klaar zijn. Bijna alles is functioneel zonder bugs. Niet-developers kunnen veel meer meewerken omdat er voor UI designers veel meer mogelijkheden zijn in Electron t.o.v. QT.  In Augustus komt de wallet voor NOVO uit; daarna komt de update naar Electron voor Gulden uit.

VOORTGANG DEX

De voortgang is goed, en de inschatting dat de DEX nog in 2020 gereed zal zijn blijft gehandhaafd. De DEX zal initiëel Gulden, Novo en Bitcoin aanbieden.

VOORTGANG EXCHANGE LISTINGS

Er is inmiddels met meerdere bestaande exchange- en brokerpartijen contact opgenomen. Tot een concrete (mogelijkheid tot) listing is het hierbij nog niet gekomen. De antwoorden variëren van geen interesse tot geen technische capaciteit om een NLG listing te realiseren. Met enkele partijen is nog contact, ook zijn er partijen die nog niet gereageerd hebben.
Bovenstaande heeft wel tot iets anders moois geleid, want als Gulden moeten we wel door:

NIEUW PARTNERSHIP

Recentelijk is er een overleg geweest tussen Centure, een afvaardiging van de GAB en Milo van Faassen van CoinRequest. Milo wil met zijn bedrijf, in samenwerking met Centure, (een deel van) de functionaliteiten die Nocks bood opnieuw gaan opzetten voor de Gulden community. O.a. een euro pair, een checkout optie voor Gulden acceptanten (incl omzetting naar Euro) en meer. Ook zal hij als loket fungeren voor de stablecoin die de Dex gebruikt. Momenteel wordt er door beide partijen gezamenlijk uitgezocht hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.  Een uitgebreider statement volgt nog, maar we willen jullie dit heugelijke nieuws op dit moment niet onthouden!

VRAGEN UIT DE COMMUNITY

  • Kan de GAB toegang krijgen tot de officiële FB en Twitter pagina’s van Gulden.com?

Rijk staat hier positief tegenover en wil mensen toevoegen die toegang krijgen tot de accounts op FB en twitter.

  • Tokeninsight gegevens updaten kan alleen door Gulden official

Als er meer mensen zijn die vinden dat het belangrijk is dat deze pagina aangevuld wordt zal de BV toegang bij Tokeninsight aanvragen zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden.

  • Marketing Funds beheerd door de GAB

De GAB staat hier niet onwelwillend tegenover. Hoe de keys en transacties veilig beheerd worden is wel een aandachtspunt. Volgens Malcolm bestaat er een multi signature transactie systeem in Gulden, maar dat is niet gemakkelijk via de userinterface uit te voeren en bestaat uit een reeks manuele commandos (In het debugscherm). Een deel van de GAB vraagt zich af of er niet eerst consensus moet zijn over wat nu goede marketing is en wat daarr voor nodig is alvorens een potje budget aan te leggen.

  • Dex vragen (vertaald uit het Engels): Moet, als de Dex ook voor andere munten moet werken, deze geïntegreerd worden in de andere wallets? Is er al een prioriteitenlijst met gesupporte munten voor de DEX en is er al bekend of er een open-source code base gebruikt wordt, zo ja wat is deze codebase?

We focussen ons eerst op het werkend maken van de DEX voor ons zelf. Toevoegen van andere munten is van later orde. Er is daarom nog geen prioriteitenlijst met andere munten die gesupport zullen worden (los van de munten die hier al in de notulen genoemd worden). Over welke code-base gebruikt wordt en of deze open source is is op dit moment nog niks te zeggen.

  • Bestaan er plannen van het dev team om –evt. via een derde partij- apps te (laten) ontwikkelen welke gebruik maken van de Gulden blockchain

Het DEV team staat altijd open voor third party development o.b.v. de Gulden blockchain en zal deze developers bij vragen ook altijd support leveren. Er wordt momenteel door het dev team niet actief gezocht naar third party developers omdat de focus ligt op de eigen ontwikkelingen, maar als een partij interesse heeft zullen we ze altijd helpen en te woord staan.

Het bericht GAB Notulen: Nieuwe Partner en meer… verscheen eerst op GuldenBites.com.