GAB Notulen April, Phase5 en meer…

Auteur: Gulden Adviesraad

De vergadering was verdeeld over 2 online sessies. Hierbij de samenvatting van de notulen van beide GAB meetings.

Punten van bespreking: 

Livestreams

Jaap wil werken naar zoveel mogelijk transparantie van de GAB vergaderingen. De GAB heeft dit onderling en ook samen met Rijk uitvoerig besproken en is voorlopig tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat er te vaak vertrouwelijke onderwerpen ter sprake kwamen tijdens de meetings. Een deel van de GAB leden vraagt zich ook af of zij met het livestreamen dezelfde discussies zouden voeren met Gulden.com B.V. als zonder livestream. Het livestreamen van vergaderingen is voor nu nog geen optie. Wel wil Jaap tijdens vergaderingen bij ieder onderwerp gaan afwegen waarom dat wel of niet een vertrouwelijk onderwerp is voor zoveel als mogelijk transparantie.  

Terugkoppeling ontwikkelpunten vanuit de Gulden Community

Vanuit de GAB is er gevraagd, zoals in de vorige notulen te lezen was, aan de community: “Wat zien jullie het liefst ontwikkeld worden zodra Phase 4 van start is gegaan, waarmee er een enorme mijlpaal bereikt is? Ter toevoeging of verduidelijking: Welke grote of kleinschalige ontwikkeling moet er komen? Waar moet de prioriteit nu komen te liggen? 

Hier zijn enkele reacties op gekomen en alle reacties zijn ter sprake gekomen. De meerderheid van de GAB is van mening dat de meeste genoemde ontwikkelingen, waaronder Nomad en zeroconfirmation transacties, op dit moment niet de hoogste prioriteit hebben. De GAB vraagt zich daarnaast ook af of een ontwikkeling als Nomad nog van toegevoegde waarde is, aangezien dit een oplossing voor een probleem is dat 2 jaar geleden een rol speelde. 0-confirmation transactions zit zeker in de toekomstige pijplijn voor ontwikkeling, maar heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit. Er zijn ontwikkelingen die op dit moment voor Gulden meer van toegevoegde waarde zijn.

Wat gaat er dan wel ontwikkeld worden op de korte en middel– tot lange termijn?  

Dit is het grootste bespreking en discussiepunt geweest in de afgelopen twee GAB vergaderingen en ook daarbuiten onderling tussen de GAB leden zelf. In de GAB vergaderingen zijn er meerdere stemrondes geweest waarbij iedereen de gelegenheid heeft gekregen om zijn woord te doen. De GAB is blij dat er een consensus is bereikt van 9/9 GAB stemmen. Alle GAB leden zijn het eens geworden over de Roadmap van de ontwikkelingen voor de komende tijd. Zowel Rijk als de GAB is zeer enthousiast over deze ontwikkelingen en zijn gezamenlijk van mening dat deze ontwikkelingen Gulden op een hoger decentraal en internationaal niveau kan brengen. De GAB wil de komende weken deze informatie stapsgewijs delen met de Community, maar eerst is er een ander belangrijk punt van aandacht.  

Phase5 uitrol, verwachting over ca. 2 weken.    

De activatie van Phase 4 was zeer succesvol en verliep vrijwel vlekkeloos. Malcolm is hard aan het werk geweest na de activatie om ervoor te zorgen dat het minen efficiënter kan verlopen en de bloktijden nog stabieler zullen worden. Sinds de introductie van SIGMA wordt het minen van Gulden gedaan middels CPU’s. De developers zijn tevreden over de huidige werking, maar hebben nog een efficiency verbetering voor ogen. Middels die wijziging zullen de CPU’s van de miners efficiënter gebruikt worden, hetgeen ook resulteert in een lager energieverbruik. Dat is omwille van het streven naar een klimaatvriendelijkere blockchain ook gewenst.

Rijk heeft samen met de GAB daarop twee opties afgewogen: -1. om de update zo snel als mogelijk uit te voeren of -2. om nog even te wachten, omdat er natuurlijk recent al grote verplichte updates zijn geweest. Omdit door te voeren is wederom een verplichte update (hardfork) vereist en dit is dan de Phase5 update. Er is een concensus bij de GAB leden dat deze update zo snel mogelijk uitgerold kan worden. Het updaten van de Gulden wallets evenals de witness devices is dus nodig op de korte termijn, waarschijnlijk over ongeveer 2 weken, om Phase5 te activeren. De exacte datum en het blok wordt nader gecommuniceerd. Naast de benoemde verbeteringen voor mining wordt bij de Phase5 update ook de code opgeschoond die eerst nodig was voor de ‘backward compatibility’

Het bericht GAB Notulen April, Phase5 en meer… verscheen eerst op GuldenBites.com.