GAB Notulen: – Aanpassing Block Subsidy van 120 naar 160

Door de Gulden Advies Raad:

De afgelopen maanden waren een ware rollercoaster voor Gulden, de community, de GAB en de developers. Het begon in Maart met het volledig maken van de 9 koppige GAB, na de verkiezingen voegden Onno, Jaap en Robby zich bij de GAB. Deze nieuwe leden werden meteen voor de spreekwoordelijke leeuwen gegooid want in de eerste GAB meeting in April moesten er grote knopen doorgehakt worden. Wat gaan we ontwikkelen op de korte en middel- tot lange termijn. De sfeer in community was positief en de koers kroop langzaam maar gestaag in de goede richting. Nog voordat deze “roadmap” uitgewerkt en gedeeld kon worden, werden we als community geconfronteerd met de aankondiging van Nocks dat ze ermee zouden stoppen, en wel op een heel korte termijn.

De onrust die hierdoor ontstond werd ons inziens door de GAB en het Gulden team heads-on aangepakt. Op de dag van aankondiging hebben wij met spoed een GAB meeting belegd, en is de prioriteit komen te liggen op het ontwikkelen van een DEX en het vinden van nieuwe partners voor het listen van de Gulden en het functioneren als loket voor de DEX.

Daarnaast zijn de overige ontwikkelingen niet stil gelegd. Zo wordt er naast het ontwikkelen van de DEX ook gewoon doorgewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe Electron wallets en is de uitrol van Fase 5 ook in het laatste stadium beland.

Maar hier wringt de schoen ook meteen. Want al deze ontwikkelingen (zowel de reeds geplande, als de ad-hoc benodigde ontwikkelingen) kosten geld. En sinds de casus Nocks staat de Gulden koers verder onder druk. De huidige 40G voor development dekt de kosten van development bij de huidige koers niet. Daarnaast, je zou het ook ontwikkeling kunnen noemen, vragen partijen die NLG willen listen of die bepaalde functionaliteiten die Nocks bood aan willen bieden daar geld voor. Dit mede omdat zij ook allen de kosten voor de nieuwe DNB wetgeving op zich af zien komen.

Daarom hebben wij besloten om bij de volgende update (hardfork) de Block subsidy te verhogen van 120 naar 160. De rewards voor Mining en Witness blijven hetzelfde. De reward voor ontwikkeling (in de breedste zin van het woord) gaat naar 80G.

We zijn bij deze beslissing niet over 1 nacht ijs gegaan en hebben alle andere opties afgewogen. Het komt er simpelweg op neer dat als we deze beslissing niet nemen, dat het project tot stilstand zal komen omdat de verdere ontwikkeling dan niet meer te bekostigen is. En dat risico kunnen en willen wij niet lopen, met alle mooie toekomstplannen die we de afgelopen maanden hebben kunnen presenteren in het vooruitzicht.

Nu crypto weer opleeft willen wij er goed voor staan als er weer meer interesse komt in Gulden. Het is belangrijk dat we gemakkelijke koopmogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Op de GAB online vergadering van afgelopen maandag 27-7-2020 is door de GAB deze wijziging dan ook unaniem aangenomen, met 9 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Tegen de huidige koers (31-7-2020) is development bij de wijziging in de block reward dekkend en mocht de koers de komende periode stijgen dan zal het overschot in overleg met de GAB worden gebruikt voor kosten als listings, exchange en checkout-gerelateerde samenwerkingen met derden en marketing.

Daarnaast hebben wij, na verzoek uit de community, Centure gevraagd om bij Blockhut.com de 10% extra voor development te schrappen, zodat het direct aankopen van Development Guldens tegen dezelfde koers gaat als op Bittrex. Deze wijziging hebben zij per direct doorgevoerd.

Het bericht GAB Notulen: – Aanpassing Block Subsidy van 120 naar 160 verscheen eerst op GuldenBites.com.