Werknemer ECB: ‘Het is onze verantwoordelijkheid dat onze munt aansluit bij het digitale tijdperk’

De digitale euro komt er aan. Steeds meer mensen en instanties hebben er een mening over. Tijdens een recente bijeenkomst met de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement op 14 februari 2024 in Brussel, deelde Piero Cipollone, lid van het Uitvoerend Comité van de Europese Centrale Bank (ECB), belangrijke inzichten over de voorbereidingsfase van de digitale euro.

“Dit jaar viert de euro zijn 25-jarige jubileum, en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze munteenheid aansluit bij het digitale tijdperk,” verklaarde Cipollone.

Hij benadrukte de intentie van de ECB om de vrijheid van Europese burgers om publieke betaalmiddelen te gebruiken te behouden, zowel in contante vorm als via de nieuwe digitale optie. “Een digitale euro zou, samen met contant geld, de vrijheid van Europese burgers garanderen om een openbaar betaalmiddel te gebruiken,” zei Cipollone. Dat is te lezen op de website van de Europese Centrale Bank (ECB).

Voorbereiden

De ECB heeft de digitale euro voorbereidingsfase vorig jaar ingeluid met een focus op vier kernpunten: de zoektocht naar mogelijke aanbieders voor het ontwikkelen van een platform en infrastructuur, het opstellen van een regelboek voor de digitale euro, het garanderen van de financiële stabiliteit, en het waarborgen van privacy bij digitale betalingen. Cipollone licht toe: “We zijn aan het begin van dit jaar gestart met het selectieproces om mogelijke aanbieders te vinden die een platform en infrastructuur voor de digitale euro kunnen ontwikkelen.”

De digitale euro streeft ernaar de afhankelijkheid van Europa van internationale betaalkaartsystemen te verminderen en concurrentie te bevorderen. “Er is momenteel geen enkel Europees digitaal betaalmiddel dat universeel geaccepteerd wordt over het hele eurogebied,” legde Cipollone uit, wijzend op de noodzaak van een digitale euro om deze leemte te vullen.

Wat de financiële stabiliteit betreft, verzekerde Cipollone dat de digitale euro ontworpen wordt als een betaalmiddel en niet als een investeringsvorm. “Ons doel is om de rol en het aandeel van centralebankgeld in betalingen te behouden, niet om privaat geld te verdringen,” zei hij. Daarnaast legde hij de nadruk op privacy, door te stellen dat “een digitale euro mensen in staat zal stellen om online betalingen te verrichten met een zeer hoge privacygraad, hoger in feite dan wat commerciële oplossingen momenteel bieden.”

Samen

Concluderend benadrukte Cipollone het belang van het digitale euro project als een gezamenlijk Europees initiatief, gericht op het versterken van de collectieve veerkracht en autonomie in een steeds digitalere wereld. “Het digitale euro project is van cruciaal belang om ieders vrijheid te behouden om een openbaar betaalmiddel te gebruiken, overal in het eurogebied,” concludeerde hij, waarbij hij de toewijding van de ECB onderstreepte om samen te werken met alle belanghebbenden en wetgevers om de digitale toekomst van de euro vorm te geven.


The post Werknemer ECB: ‘Het is onze verantwoordelijkheid dat onze munt aansluit bij het digitale tijdperk’ appeared first on Bitcoinmagazine.nl.