Vuur in Europese Commissie tegen bitcoin miners laait weer op

De Europese Commissie (EC) krijgt te maken met kritiek vanuit de crypto community. Eerstgenoemde stelt een methodologie voor om de milieueffecten van bitcoin mining te beoordelen en aan te pakken. Groepen bitcoiners komen hiertegen in opstand.

Mining in EU

Het punt zou gaan over de indirecte uitstoot die bitcoin miners hebben door de energiebronnen die ze gebruiken. En als je dit doorrekent per transactie, dan zou dit slechts zijn voor ons klimaat. Althans, dat is de stelling van partijen zoals Ripple, Greenpeace en andere gegadigden waar het EC zich achter schaart.

Daniel Batten kaart dit probleem aan. Hij beweert dat de aanpak van de EC gebrekkig is. Het zou mogelijk zelfs kunnen leiden tot een EU-breed verbod op mining, wat dan verder kan doorsijpelen naar het mondiale strijdtoneel.

De klimaat- én bitcoinkenner uit zijn zorgen over de wetenschappelijke validiteit van de methodologie. Hij suggereert dat het mogelijk niet per see om duurzaamheid gaat, maar eerder om het “beschermen van diepgewortelde belangen”.

De kern van het probleem ligt in de door de Commissie voorgestelde methodologie. Ze rekenen cryptovaluta af op de impact op het milieu gerekend ‘per transactie’. Daniel Batten stelt dat deze aanpak problematisch is. De maatstaf is “onvolledig en niet objectief”.

Als reactie op de voorgestelde regelgeving van de EC roept Daniel Batten de community op om zich achter een ontwerp te scharen dat de netto milieuvoordelen van bitcoin benadrukt.

Ook moedigt hij bitcoiners aan om rapporten, zoals die van Greenpeace, kritisch te beoordelen. Batten adviseert dat deze rapporten nauwkeurig moeten worden onderzocht op valse of misleidende beweringen, ontbrekende context, onnauwkeurigheden of verouderde informatie.

Uiteindelijk onderstreept Batten de urgentie voor de cryptogemeenschap om de principes van vrijheid en decentralisatie die bitcoin belichaamt, te verenigen en te verdedigen. Hij dringt er op aan om te mobiliseren, de boodschap te verspreiden en tegengaan de voorgestelde regelgeving in te gaan.


The post Vuur in Europese Commissie tegen bitcoin miners laait weer op appeared first on Bitcoinmagazine.nl.