Vaarwel Financiële Vrijheid? EU Verbiedt Anonieme Crypto Transacties!

De Europese Unie (EU) heeft onlangs belangrijke wijzigingen in haar wetgeving tegen witwassen van geld (AML) doorgevoerd. Hierdoor is het nu illegaal om cryptocurrency betalingen te doen met ongeïdentificeerde zelfbeheerde wallets. Dit maakt deel uit van een breder pakket aan regels om financiële misdrijven binnen het continent aan te pakken. Op 19 maart stemde de meerderheid van de leidende commissie van het EU-parlement voor deze maatregel.

Nieuwe regels voor contant geld en crypto

Volgens de nieuwe AML-regels zijn contante betalingen boven de €10.000 nu verboden, met een lagere limiet van €3.000 voor anonieme contante betalingen. Ook zijn er beperkingen voor cryptocurrency betalingen, vooral gericht op ongeïdentificeerde wallets die door aanbieders worden beheerd, zoals die via mobiele, desktop of browserapplicaties worden aangeboden.

Deze regels worden van kracht drie jaar nadat de wetten van kracht worden, hoewel het Ierse advocatenkantoor Dillon Eustace verwacht dat ze sneller zullen worden ingevoerd.

Skepsis over de effectiviteit van de wet

Dr. Breyer is sceptisch over de effectiviteit van deze wetten bij het bestrijden van criminaliteit. Hij stelt dat anonieme betalingen een fundamenteel mensenrecht zijn dat nodig is voor individuele financiële vrijheid. Volgens hem zou een algemeen verbod op anonieme betalingen weinig effect hebben op criminaliteit, maar zou het onschuldige burgers beroven van hun financiële vrijheid.

Breyer waarschuwt ook voor de negatieve economische en sociale gevolgen van dergelijke verboden, zoals de mogelijkheid van negatieve rentetarieven en een toegenomen afhankelijkheid van banken.

Reactie op de nieuwe wetgeving

De houding van de EU ten opzichte van contante en cryptocurrency betalingen heeft in het verleden weerstand ondervonden. In 2017 leidde een publieke raadpleging door de Commissie over het beperken van contante betalingen tot een aanzienlijke publieke verontwaardiging, waarbij meer dan 90% van de respondenten zich uitsprak tegen de maatregel.

Zij beschouwden anonieme contante betalingen als een essentiële persoonlijke vrijheid en betwijfelden de effectiviteit van betalingsbeperkingen bij het bereiken van de beoogde doelen. Friedrich Schneider, een expert op het gebied van de schaduweconomie, gelooft ook dat deze maatregelen slechts minimale effecten zullen hebben op het verminderen van criminaliteit.


The post Vaarwel Financiële Vrijheid? EU Verbiedt Anonieme Crypto Transacties! appeared first on Bitcoinmagazine.nl.