Technische analyse: Bitcoin koers verwachting naar $90.000?

De Bitcoin-ETF was de drijvende kracht achter de rally van het afgelopen half jaar. Medio april vond de zogeheten halving plaats, wat volgens kenners opnieuw voor een forse koersstijging zal moeten zorgen. De afgelopen weken bleef het echter opvallend stil, want de Bitcoin koers liet min of meer een stabilisatie zien op de koersgrafiek. Aan de hand van een technische analyse, waarbij we onder meer de trend, koerspatronen en indicatoren bekijken, zullen we proberen het toekomstige koersverloop van de grootste digitale valuta ter wereld in kaart te brengen. 

We bekijken eerst de weekgrafiek om een oordeel te vellen over de langetermijntrend. Daar is sinds medio 2023 al duidelijk sprake van een stijgende trend. Deze ging in maart 2023 van start met een doorbraak boven de voorgaande toppen en het 200-weeks voortschrijdende gemiddelde. Sindsdien hebben we steeds hogere toppen en bodems gezien op de grafiek. In maart en april zagen we zelfs nieuwe records met de doorbraak boven de toppen van eind 2021, maar deze doorbraak kon voorlopig nog niet worden doorgezet. In de afgelopen weken zagen we een beperkte terugval, die karakteristieken vertoont van een bullflag. Een tijdelijke stabilisatie dus binnen de stijgende trend.

Ook laat de grafiek zien dat Bitcoin zich bevindt in een stijgend trendkanaal, waar voornamelijk de onderste trendlijn sterk is met 3 raakpunten. De recentste bodem van 1 mei op $ 56.522 werd dan ook gevormd aan de onderkant van deze stijgende trend. Hiermee blijft het technische beeld uiterst positief en lijkt een doorbraak boven de weerstand op $ 73777 binnenkort te gaan plaatsvinden. Een eventueel weekslot boven deze voormalige toppen geeft de stijgende trend een nieuwe impuls. We zullen op de daggrafiek kijken tot hoe ver deze stijging kan reiken.

Daggrafiek

Als we inzoomen op de daggrafiek zien we op korte termijn al enkele technische verbeteringen. De eerste was de doorbraak op 15 mei boven de neklijn van een omgekeerde hoofd&schouder patroon. Dit bodempatroon geeft een koersdoel van ongeveer $ 73.000. Dit kan berekend worden door de afstand tussen het hoofd (circa $ 56.500) en de neklijn (circa $ 64.500) van ongeveer $ 8000 op te tellen bij het uitbraakniveau. 

Na een sterke koersstijging gisteren lijkt Bitcoin hard op weg naar dit koersdoel. Er ligt hier echter een zwaar weerstandscluster tussen ongeveer $ 71.000 en $ 74.000. Mogelijk is enkele dagen van stabilisatie nodig om kracht op te bouwen voor een uitbraakpoging. Mocht deze slagen, doordat de Bitcoin koers met een ruime marge boven de voorgaande toppen sluit, dan mogen we verdere koersstijgingen verwachten.

BTCUSDT_2024-05-23_18-10-47

Om een koersdoel te berekenen gebruiken we de pendulum-swing en kijken we naar de grootte van de consolidatie van de afgelopen maanden tussen ongeveer $ 56,5k en 73,5k. Dit verschil van $ 17.000 tellen we op bij het uitbraakniveau op $ 73.000 en daarmee komen we op een koersdoel van ongeveer  $ 90.000. Een tussenliggende weerstand berekenen we aan de hand van de fibonacci-retracement en ligt op ongeveer $ 84.500, maar daar zullen we in een volgende analyse op terugkomen.

Bovenstaande positieve verhaal blijft intact totdat de grafiek signalen geeft van verzwakking. Die zouden we echter pas krijgen als Bitcoin een doorbraak laat zien van het stijgende trendkanaal. Een eventuele doorbraak onder de bodem van 1 mei zal eveneens een enorme verzwakking opleveren, waarbij het eerste koersdoel op $ 49.000 ligt. Voorlopig zien we dit scenario echter als minder kansrijk.

Legenda:

 • Rode lijnen (horizontaal): Dit zijn weerstandslijnen. Deze geven prijsniveaus aan waar Bitcoin eerder moeite had om verder te stijgen.
 • Groene lijnen (horizontaal): Dit zijn steunlijnen. Deze tonen niveaus waar de prijs van Bitcoin steun heeft gevonden en niet verder daalde.
 • Oranje stippellijnen (diagonaal): Dit zijn trendlijnen die de algemene opwaartse trend van de prijs weergeven. Ze helpen om de richting van de prijsbeweging te visualiseren over de tijd.
 • Gele lijnen: Deze verduidelijken een specifiek koerspatroon, zoals het hoofd&schouder patroon of een driehoek.
 • Rode lijn (curved): Dit is een belangrijke voortschrijdende gemiddelde lijn (zoals het 200-daags gemiddelde) dat vaak wordt gebruikt om de langetermijntrend te identificeren.
 • RSI-indicator: De Relative Strength Index, is een technische indicator die meet of de koers overgekocht of oververkocht is. Met behulp van divergenties kunnen wijzigingen van het momentum in kaart worden gebracht

Verklarende woordenlijst: Moeilijke termen uitgelegd

 • ETF (Exchange-Traded Fund): Een beleggingsfonds dat op een beurs wordt verhandeld zoals een aandeel.
  Halving: Een gebeurtenis waarbij de beloning voor het minen van nieuwe Bitcoin wordt gehalveerd, wat invloed heeft op de prijs en het aanbod van Bitcoin.
 • Trendkanaal: Een patroon op een koersgrafiek dat de richting en grenzen van de prijsbeweging van een actief weergeeft.
  Bullflag: Een koerspatroon dat duidt op een tijdelijke prijsstabilisatie binnen een stijgende trend, vaak gevolgd door een verdere stijging.
 • Voortschrijdend gemiddelde: Een indicator die het gemiddelde van de prijs van een actief over een bepaalde periode berekent om de trend te identificeren.
 • Hoofd-en-schouders patroon: Een koerspatroon dat wordt gebruikt om mogelijke veranderingen in de prijsrichting te voorspellen.
 • Neklijn: Een onderdeel van het hoofd-en-schouders patroon dat de grens aangeeft waar de koers kan doorbreken naar een nieuwe richting.
 • Weerstandscluster: Een gebied op de koersgrafiek waar meerdere weerstandsniveaus zich dicht bij elkaar bevinden.
 • Pendulum-swing: Een techniek om koersdoelen te berekenen door de omvang van een recente prijsbeweging toe te passen op een nieuw uitbraakniveau.
 • Fibonacci-retracement: Een hulpmiddel dat wordt gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren op basis van de Fibonacci-getallenreeks.
 • RSI (Relative Strength Index): Een technische indicator die aangeeft of een actief overgekocht of oververkocht is, en mogelijke wijzigingen in het momentum identificeert.


The post Technische analyse: Bitcoin koers verwachting naar $90.000? appeared first on Bitcoinmagazine.nl.