Nieuwe regelgeving voor cryptobedrijven in Estland

De regering van Estland heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor zogenoemde crypto service providers zich aan nieuwe vereisten moeten houden. Volgens de voorgestelde wetgeving komen cryptobedrijven ten eerste onder toezicht staan van de Estse Financiële Toezichtautoriteit (FSA), ofwel de Financial Supervision Authority.

Met de wet komt de verantwoordelijkheid voor de geregistreerde crypto providers niet meer bij de Financial Intelligence Unit (FIU) liggen. Zij waren tot voorheen druk met het voldoen aan de antiwitwasregels (AML). Mart Võrklaev, de Estse minister van Financiën, vertelt:

“Als deze bedrijven willen blijven opereren, zullen ze aan de nodige eisen voldoen en ik geloof dat iedereen die dit serieus neemt en een dienst wil verlenen, ook een nieuwe vergunning van de Financiële Toezichthouder kan krijgen.”

Het mandaat van de FSA voor het verlenen van licenties aan cryptobedrijven zal naar verwachting in 2025 van start gaan. Aanbieders met FIU-licenties zullen in hetzelfde jaar opnieuw een FSA-licentie moeten aanvragen volgens de nieuwe vereisten.

Het lijkt wat dat betreft een beetje op de verschuiving die er ook in Nederland plaatsvindt, waarbij de regulering van de cryptomarkt op het bordje komt te liggen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en weg beweegt van De Nederlandsche Bank (DNB).

De voorgestelde wet wacht op goedkeuring door het Estse parlement. Het is een gevolg op de MiCA-regelgeving die vanuit de EU is komen overwaaien. Dit staat voor: Markets in Crypto Assets.

De wet wijzigt ook de vereisten voor effectenprospectussen. Voorheen moesten bedrijven gedetailleerde prospectussen opstellen als ze via de verkoop van obligaties meer dan 5 miljoen euro wilden aantrekken. De limiet is nu verhoogd tot 8 miljoen euro.

De wet scherpt ook de rapportage- en operationele vereisten aan voor in Estland geregistreerde cryptodienstverleners.

Onder de nieuwe wet zullen ze daarnaast tot 5 miljoen euro moeten betalen bij het overtreden van de antiwitwasregels. De bedragen zijn een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vorige 40.000 euro.


The post Nieuwe regelgeving voor cryptobedrijven in Estland appeared first on Bitcoinmagazine.nl.