Nederlandse cryptobedrijven kunnen per 22 april 2024 vergunning aanvragen bij de AFM

Vanaf 22 april 2024 kunnen aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) een vergunning of notificatie aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zodra het is goedgekeurd, is de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 te gebruiken. Dat meldt de AFM in een persbericht.

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) treedt op diezelfde datum in werking, waardoor partijen met een CASP-vergunning of -notificatie cryptoactivadiensten kunnen aanbieden op de Europese markt. In Nederland is de AFM de primaire toezichthouder op deze dienstverlening.

Voor cryptobedrijven die al actief waren onder het nationale regime geldt een overgangstermijn tot 30 juni 2025 om een MiCAR-vergunning of -notificatie te verkrijgen.

Gedurende deze overgangsperiode blijft het nationale regime van kracht. Aanvragen voor een CASP-vergunning of -notificatie kunnen worden ingediend via e-mail, volgens de instructies op de website van de AFM. Daarnaast biedt de AFM een pre-scanprocedure aan voor partijen die zich voorbereiden op een vergunningsaanvraag, om de aanvraag efficiënter te laten verlopen en wederzijdse kennis op te bouwen over belangrijke onderwerpen.


The post Nederlandse cryptobedrijven kunnen per 22 april 2024 vergunning aanvragen bij de AFM appeared first on Bitcoinmagazine.nl.