Hoe inflatie en bankencrisis bitcoin en de aandelenmarkt doen wankelen!

De afgelopen weken hebben zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt grote dalingen laten zien. Wijst dit mogelijk op een periode van economische onzekerheid? Na een piek op 28 maart met 5.333 punten, zag de S&P 500 een aanzienlijke correctie en daalde tot onder de 5.120 punten op 12 april. Dit was de eerste keer in vier weken dat het onder deze drempel viel. Deze daling van 2,9% sinds de piek viel samen met een sterke daling van de waarde van bitcoin. Maar zijn er gezamenlijke oorzaken achter deze dalingen?

Inflatie leidt tot twijfel over het rentebeleid

De aanhoudende inflatie is een belangrijke factor die bijdraagt aan twijfels over het vermogen van de Federal Reserve (de Fed) om de rentetarieven effectief te beheren door 2024. Deze economische omstandigheden worden weerspiegeld in de problemen die grote Amerikaanse banken ondervinden. Op 12 april rapporteerden financiële giganten zoals JPMorgan en Wells Fargo een aanzienlijke daling van 4% in hun kwartaalinkomsten uit rente.

JPMorgan’s CFO, Jeremy Barnum, wees op een verschuiving in klantgedrag, waarbij hij opmerkte dat er een toegenomen voorkeur is voor certificaten van deposito die meer opbrengen dan traditionele spaarrekeningen.

Deze verschuiving is deels waarom het aandeel van JPMorgan die dag met 5,7% daalde, ondanks een melding van een stijging van 6% in de nettowinsten op jaarbasis voor het eerste kwartaal. CEO Jamie Dimon benadrukte ook de risico’s van geopolitieke spanningen en verdere kwantitatieve verstrakkingen door de Fed.

Goud stijgt door onzekerheid

Als traditionele markten wankelen, profiteren typische veilige havens zoals goud, dat onlangs een recordhoogte van $2.431 op 12 april bereikte. Echter, de stijgende goudprijzen en hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties laten diepere zorgen over de economische vooruitzichten zien.

Het rendement op de 5-jaars staatsobligaties van de VS bereikte op 10 april het hoogste niveau in vijf maanden, een teken van ontevredenheid bij beleggers met rendementen onder 4,5% tijdens de aanhoudende inflatiedruk. Deze situatie bemoeilijkt het herfinancieren van overheidsschulden en tempert het enthousiasme van bedrijven om uit te breiden, gezien de aantrekkelijkere rendementen op vaste inkomsten.


The post Hoe inflatie en bankencrisis bitcoin en de aandelenmarkt doen wankelen! appeared first on Bitcoinmagazine.nl.