Ethereum inflatie: Wat betekent het voor de toekomst?

Ethereum, ooit een deflatoir actief, heeft in de afgelopen maand een inflatoire trend laten zien. Deze verandering wordt voornamelijk gedreven door verminderde netwerkactiviteit en lagere transactiekosten, wat resulteert in een netto toename van de totale ethervoorraad.

Transitie naar inflatie

Sinds de overstap van proof-of-work naar proof-of-stake in 2022, werd Ethereum gezien als een deflatoir actief. De totale circulerende voorraad van Ethereum staat momenteel op 120.105.358 ETH, wat een daling van 415.680 ETH betekent sinds de Merge. Echter, in de afgelopen 30 dagen is deze trend omgekeerd.

Tijdens deze periode zijn er 35.548,72 ETH verbrand en 75.072,43 ETH uitgegeven als beloningen aan validators. Het nettoresultaat is een toename van 39.523,71 ETH. Volgens gegevens van Ultrasound Money is de jaarlijkse inflatie van Ethereum nu ongeveer 0,4%.

Ethereum deflatoire trend (ultrasoon geld)

Vergelijking met Bitcoin

Ter vergelijking, de inflatie van Bitcoin ligt op 1,068%. Voordat Ethereum overstapte naar proof-of-stake, was de inflatie van Ethereum 3,74%. Als de huidige 30-daagse trend aanhoudt, zal naar schatting 433.000 ETH worden verbrand en 914.000 ETH worden uitgegeven in het komende jaar, wat een netto toename van 481.000 ETH betekent.

Verlaagde verbranding en netwerkactiviteit

Sinds maart is het aantal verbrande ETH gestaag afgenomen. Waar in maart gemiddeld 6000 ETH per dag werd verbrand, ligt dit aantal sinds mei rond de 900 ETH per dag. Dit is het laagste gemiddelde sinds de Merge.

De recente Dencun-upgrade heeft een aanzienlijke invloed gehad op het Ethereum-netwerk. Deze upgrade heeft geleid tot lagere transactiekosten voor layer-2 netwerken en een algemene afname van de netwerkactiviteit. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een lagere verbrandingsgraad, waardoor de voorraad van Ethereum weer inflatoir is geworden.

Ethereum-verbrandings- en aanbodtrends (OKLINK)

Invloed van lagere gas fees

Gegevens van Etherscan en Ycharts laten zien dat de gas fees zijn gedaald tot ongeveer 5 gwei, het laagste niveau ooit. Interessant is dat de inflatie van Ethereum dichter bij die van Bitcoin is gekomen na de halvering van Bitcoin vorige maand. In de afgelopen zeven dagen was de inflatie van Ethereum 0,54%, slechts 0,29 procentpunten hoger dan de post-halveringsinflatie van Bitcoin van 0,83%.

Ethereum-gaskosten (yCharts)

Toekomstige dynamiek

Hoewel Ethereum momenteel een lichte inflatoire trend vertoont, blijft de totale voorraad op lange termijn dalen dankzij EIP-1559 dat een verbrandingsmechanisme introduceerde voor een deel van de transactiekosten. De inflatie van Ethereum sinds februari, toen het een lokaal dieptepunt van -2% bereikte, is gestaag toegenomen.

Toekomstige upgrades en adoptietrends zullen waarschijnlijk de inflatie en voorraad van Ethereum blijven beïnvloeden. Als de transactiekosten en verbrandingsgraad laag blijven, kan Ethereum op korte termijn inflatoire druk ervaren. De langetermijntrend zal echter afhangen van het succes van aankomende upgrades en de groei van het Ethereum-ecosysteem.

Ethereum-inflatie in de loop van de tijd (OKLINK)

Impact van Layer-2 en Layer-3 netwerken

De adoptie van layer-2 netwerken en de recente toename van layer-3 activiteit verminderen de belasting van het Ethereum-mainnet, maar dit gaat gepaard met kosten. De huidige stijging in L2- en L3-activiteit is echter niet voldoende om voldoende L1-transacties te genereren om Ethereum deflatoir te houden. Alleen de tijd zal uitwijzen of het ultrasound money concept voor Ethereum behouden blijft in een wereld gedomineerd door L2 en L3.

De verschuiving van Ethereum naar een inflatoir actief roept vragen op over de toekomst van het netwerk en de bredere adoptie ervan. Met voortdurende innovaties en upgrades blijft Ethereum echter een cruciaal onderdeel van de cryptocurrency-wereld. Het is essentieel om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen om de implicaties voor investeerders en gebruikers te begrijpen.

 


The post Ethereum inflatie: Wat betekent het voor de toekomst? appeared first on Bitcoinmagazine.nl.