Ethereum Foundation Onderworpen aan Onderzoek: Nieuwe Juridische Uitdagingen

De Ethereum Foundation, de belangrijkste groep achter het Ethereum-netwerk, staat momenteel onder onderzoek door een niet gespecificeerde staatsautoriteit. De details en focus van dit onderzoek zijn momenteel nog onbekend. De situatie roept vragen op over de wettelijke status en regulering van de Ethereum blockchain en zijn native token, Ether​​. Dat meldt de instantie op hun GitHub.

Juridische Complexiteiten en Markteffecten

De juridische classificatie van Ether is een centraal punt in de discussie, vooral nadat Ethereum is overgegaan op een proof-of-stake mechanisme. Dat komt er op neer dat je de tokens voor je kunt ‘laten werken’ op het netwerk. Momenteel zijn zo’n 25% van de tokens ‘actief’ in de vorm van staking.

Een dergelijke classificatie als ‘security’ zou aanzienlijke implicaties hebben voor de manier waarop Ether wordt behandeld binnen de financiële regelgeving in de Verenigde Staten en mogelijk daarbuiten.

Deze situatie is verder onder de aandacht gekomen door een recente rechtszaak aangespannen door de procureur-generaal van New York tegen de exchange KuCoin, waar Ether werd genoemd als een niet-geregistreerd effect​​.

Toename van SEC-regelgeving

Parallel hieraan intensiveert de Securities and Exchange Commission (SEC) zijn handhavingsinspanningen binnen de cryptosector. Er is een trend naar meer agressieve regulering en handhaving, waarbij platforms en bedrijven zoals Coinbase en Ripple onder vuur liggen. Deze stappen wijzen op een periode van verhoogde juridische onzekerheid en regelgevende aandacht in de VS​​.

Als gevolg van de onzekerheid en verhoogde regelgevende aandacht is de marktprijs van Ether onlangs significant gedaald. Deze volatiliteit onderstreept de gevoeligheid van de cryptomarkt voor juridische en regelgevende ontwikkelingen, met name die uit de Verenigde Staten, waar een groot deel van de crypto-infrastructuur en -handel is gevestigd​​.

Ethereum en ETF’s

De SEC heeft ook de goedkeuring van Ethereum ETF’s uitgesteld en zoekt naar feedback van het publiek met betrekking tot de nieuwe proof-of-stake structuur van Ethereum. Het is de vraag of en hoe dit soort fondsen ooit doorgang kunnen vinden. Bitcoinfondsen hebben jaren moeten lobbyen om het voor elkaar te krijgen.


The post Ethereum Foundation Onderworpen aan Onderzoek: Nieuwe Juridische Uitdagingen appeared first on Bitcoinmagazine.nl.