Dit Is Waarom een Supply Squeeze Onvermijdelijk Is voor Bitcoin

George van het CryptosRUs crypto YouTube kanaal deelde onlangs zijn inzichten over dat het aanbod van bitcoin mogelijk erg krap gaat worden, wat kan lijden tot een ‘supply squeeze’. In een video benadrukte hij dat beleggers optimistisch moeten blijven over de toekomst van bitcoin, ondanks de prijsdalingen van de afgelopen week. Maar waarom verwacht George dat deze supply squeeze eraan gaat komen?

Renteverlagingen kunnen bitcoin helpen

George voorspelt dat aankomende macro-economische gebeurtenissen, met name de mogelijke renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve en andere grote economieën, een gunstige omgeving voor bitcoin zullen creëren.

Hij wees op het besluit van Zwitserland om dit jaar renteverlagingen door te voeren als bewijs dat verschillende grote economieën van plan zijn hun economieën te stimuleren. George gelooft dat dit zal leiden tot een toename van de liquiditeit, waarbij een aanzienlijk deel waarschijnlijk zal worden geïnvesteerd in activa zoals bitcoin.

ETF’s kunnen ook een rol spelen

Verder benadrukte George de impact van Exchange-Traded Funds (ETF’s) op de prijs van bitcoin. Hij wees erop dat de vertraging in de uitstroom van Grayscale wijst op een afnemend aanbod, wat kan bijdragen aan het knelpunt in het aanbod. De lancering van nieuwe ETF’s wordt verwacht om meer instroom te creëren, waardoor het aanbod verder wordt beperkt. Als het aanbod van bitcoin lager wordt, is de kans aanwezig dat de prijs verder zal gaan stijgen.

Grayscale’s verkoop van de helft van zijn ETF aanbod in slechts elf weken geeft aan dat ze binnenkort zonder volume kunnen komen te zitten, volgens George. Deze situatie, in combinatie met het extra geld dat door andere ETF’s wordt geïnjecteerd, kan een cruciaal moment zijn voor het krapte in het aanbod van bitcoin.

Positieve toekomstverwachtingen voor bitcoin

Wat betreft toekomstige vooruitzichten is George optimistisch over bitcoin. Hij gelooft dat er aanzienlijke ruimte is voor groei en voorspelt dat het tegen het einde van 2025 zou kunnen stijgen naar $500.000.


The post Dit Is Waarom een Supply Squeeze Onvermijdelijk Is voor Bitcoin appeared first on Bitcoinmagazine.nl.