De EU Trekt de Grens: Nieuwe Strikte Voorwaarden voor Niet-EU Crypto Bedrijven

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), de bewaker van de financiële markten van de EU, heeft een nieuwe strategie onthuld om crypto bedrijven die buiten de Europese Unie opereren te reguleren. Dit initiatief beoogt een eerlijke concurrentieomgeving te waarborgen en EU-gebaseerde investeerders en ondernemingen die voldoen aan de Regulering van Markten voor Crypto activa (MiCA) te beschermen.

ESMA scherpt reverse solicitation aan

Centraal in de voorstellen van ESMA, die via consultatiedocumenten zijn bekendgemaakt, staan twee cruciale richtlijnen ontworpen om het regelgevend kader rondom crypto-activa te integreren en te versterken.

Ten eerste scherpt ESMA de teugels aan op de praktijk bekend als “reverse solicitation”. Deze term verwijst naar situaties waar klanten uit de EU zelfstandig niet-EU crypto bedrijven benaderen voor diensten. Hoewel een dergelijke praktijk toelaatbaar is geweest onder EU-financiële wetten, stellen de nieuwe richtlijnen strikte voorwaarden vast waaronder deze buitenlandse crypto activadienstverleners (CASPs) met EU klanten kunnen omgaan.

ESMA stelt dat buitenlandse firma’s niet gemachtigd zijn om klanten binnen de Unie te werven, met een smalle uitzondering: als een EU-cliënt op eigen initiatief een derdelandsbedrijf benadert, dan, en alleen dan, mag de dienst worden aangeboden. Deze stap is gericht op het voorkomen dat niet-EU firma’s die niet voldoen aan MiCA, EU-regelgeving omzeilen en een oneerlijk voordeel behalen over EU-gebaseerde firma’s.

De tweede richtlijn richt zich op het verduidelijken wanneer een crypto activum wordt beschouwd als een “financieel instrument” binnen het kader van de regels van de Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (MiFID).

Gevolgen voor crypto bedrijven buiten EU

Belanghebbenden hebben tot 29 april de tijd gekregen om hun meningen over deze consultaties te uiten. ESMA plant om de feedback in het tweede kwartaal door te nemen, met de verwachting om een definitief rapport te publiceren in het vierde kwartaal.

Het doel is duidelijk: de financiële markt van de EU beschermen en zorgen dat niet-EU firma’s die met EU-cliënten omgaan dit doen binnen een strikt, eerlijk en gereguleerd kader.

Maar wat zou dit voor ons kunnen betekenen? Deze nieuwe regels kunnen het aantal beschikbare crypto dienstverleners voor EU-consumenten mogelijk verminderen. Mogelijk kunnen we dus in de toekomst geen gebruik meer maken van crypto partijen die buiten de EU zijn gevestigd.


The post De EU Trekt de Grens: Nieuwe Strikte Voorwaarden voor Niet-EU Crypto Bedrijven appeared first on Bitcoinmagazine.nl.