Crypto Mom: “Financiële systeem moet decentraliseren”

Hester Peirce, een commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is van mening dat het financiële systeem moet decentraliseren. “Centralisatie betekent dat je te maken hebt met geconcentreerde risico’s. Decentralisatie kan juist weerbaarheid en kracht aan het financiële systeem toevoegen”, aldus Hester Peirce.

‘Crypto-moeder’ Hester Peirce

Hester Peirce, een voormalig advocaat, is in 2018 bij de SEC gehaald door niemand minder dan Donald Trump. Door de gemeenschap wordt zij sindsdien “Crypto Mom” genoemd, vanwege haar steun voor de industrie, die ze vaak toont door zich uit te spreken tegen de over-regulatie van digitale assets.

Ditmaal sprak Peirce zich uit over de plannen om netwerk-nodes, validators, non-custodial wallets, mining pools en blokchain software als financiële instellingen te kwalificeren.

“Dat is problematisch”, aldus Peirce, waarbij ze verder aangaf dat het momenteel heel onduidelijk is wie zich moeten registreren bij de financiële toezichthouder.

“Het volledige concept van decentralisatie staat lijnrecht tegenover datgene wat we gewend zijn bij de SEC”, zo maakt Peirce duidelijk.

De rol van de SEC

Het is volgens Peirce niet de rol van de SEC om comfortabel te worden met crypto. “Het is onze taak om uit te zoeken waar de financiële wetgeving de mensen probeert te helpen om informatie te winnen over investeringen en ze vervolgens zelf hun beslissingen te laten nemen”, aldus Peirce.

De taak van de SEC is dus vooral om te informeren en transparantie te creëren, niet om te bepalen wat wel en niet zou mogen. Ze moeten de regels interpreteren en die vervolgens toepassen op de industrie.

Nu speelt de SEC volgens Peirce nog teveel politieagentje, terwijl zij het belangrijk acht dat nieuwe projecten de kans krijgen om te groeien en decentraliseren, zonder het risico op een rechtszaak.

Dat zijn natuurlijk uitspraken die goed vallen tijdens een Ethereum-conferentie, maar het is nog maar de vraag in hoeverre men het daar binnen de SEC mee eens is.


The post Crypto Mom: “Financiële systeem moet decentraliseren” appeared first on Bitcoinmagazine.nl.