Comité voor Bankentoezicht ziet minder risico’s in stablecoins dan in andere cryptovaluta

Het Basel Comité voor Bankentoezicht (BCBS) stelt voor om stablecoins als een minder risicovolle dan cryptocurrency’s te beschouwen. De BCBS wil daarom de criteria wijzigen. Stablecoins zouden als minder riskant kunnen worden beschouwd dan cryptovaluta zoals bitcoin.

De BCSB is gevestigd in Bazel in het kantoor van de Bank for International Settlements (BIS), maar is een afzonderlijke entiteit met zijn eigen bestuur, rapportagelijnen en agenda’s. Ze hebben een standpunt ingenomen ten aanzien van cryptocurrency waardoor er een “maximal possible risk weight” van 1.250% aan activa zoals bitcoin hangt.

Dit betekent dat banken kapitaal moeten aanhouden om hun risico’s te dekken. Ook mogen banken niet meer dan 2% van hun kernkapitaal aan deze risicovollere activa beleggen.

Cryptocurrency’s met “effectieve stabilisatie mechanismen” komen echter in aanmerking voor een andere behandeling. Het gaat om precies te zijn om de “preferential Group 1b regulatory treatment“.

Dit betekent dat stablecoins onderworpen zouden kunnen zijn aan “kapitaalvereisten op basis van onderliggende risicogewichten zoals uiteengezet in het bestaande normenkader”. Die zijn minder streng dan eisen die zijn gesteld aan bitcoin en altcoins.

“Crypto assets uit Groep 1 [stablecoins] zijn onderworpen aan kapitaalvereisten op basis van de risicogewichten van onderliggende blootstellingen zoals uiteengezet in het bestaande raamwerk.”

In oktober stelde het Comité voor Bankentoezicht verplichte rapportagevereisten op voor banken met betrekking tot hun cryptodiensten. Volgens de financiële instelling hebben de voorstellen betrekking op zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van de risico’s.


The post Comité voor Bankentoezicht ziet minder risico’s in stablecoins dan in andere cryptovaluta appeared first on Bitcoinmagazine.nl.