Braziliaanse centrale bank wil eindejaarsvoorstel voor cryptoregulering

In een belangrijke ontwikkeling heeft de Braziliaanse centrale bank een gefaseerde strategie uitgestippeld om crypto-activa en aanbieders van virtuele activadiensten te reguleren. Dit duidt op een zorgvuldige aanpak om deze technologieën te integreren in het nationale financiële systeem.

Gedetailleerde regelgeving

De Braziliaanse centrale bank kondigde aan het regelgevingsproces voor crypto’s op te splitsen in verschillende fasen, die naar verwachting eind dit jaar zullen worden afgerond met uitgebreide voorstellen. Deze methodische aanpak is bedoeld om de complexe uitdagingen van de ontluikende markt voor digitale activa aan te pakken.

Door de volledige implementatie van de regelgeving, zorgt de bank voor een grondige evaluatie en integratie van de feedback van het publiek die werd ontvangen tijdens de eerste raadplegingsfase, die in januari eindigde.

Uitbreiding van de consultaties

Na een uitgebreide eerste openbare raadpleging is de centrale bank van plan om in de tweede helft van het jaar een tweede ronde van vragen te stellen. Deze volgende fase zal zich specifiek richten op het opstellen van regelgevende teksten op basis van de feedback van verschillende belanghebbenden. Het doel is om een robuust regelgevend kader op te stellen dat niet alleen crypto-activa omvat, maar ook de operationele structuren van aanbieders van virtuele activadiensten.

Bovendien is de centrale bank actief betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden, zoals het Techsprint-programma van de G20, en bij de ontwikkeling van het CBDC-initiatief (CBDC voor de groothandel), DREX, om de financiële inclusie te verbeteren en de bankinfrastructuur te moderniseren.

Een uitgebreid regelgevend kader

De aankomende regelgeving zal niet alleen duidelijkheid en veiligheid bieden voor cryptobeleggers, maar er ook voor zorgen dat aanbieders van virtuele activa werken volgens strenge Anti-Money Laundering (AML). Nu de Braziliaanse centrale bank vooruitgang boekt met haar gedetailleerde en gefaseerde regelgevingsstrategie, blijft de focus gericht op het creëren van een evenwichtige omgeving die innovatie stimuleert en tegelijkertijd de marktstabiliteit en de bescherming van beleggers waarborgt.

Samenvatting

Nu de Braziliaanse centrale bank haar gedetailleerde en gefaseerde regelgevingsstrategie uitvoert, blijft de focus op het creëren van een evenwichtige omgeving. Deze aanpak bevordert innovatie, marktstabiliteit en beleggersbescherming, wat Brazilië’s positie als leider in digitale financiering versterkt.

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.


The post Braziliaanse centrale bank wil eindejaarsvoorstel voor cryptoregulering appeared first on Bitcoinmagazine.nl.