Bitcoins minen uit overtollig gas? In Argentinië starten ze ermee

Een bijzonder bitcoin miningproject in Argentinië. Bitcoin miningbedrijf Genesis Digital Assets Limited (GDA), gaat samenwerken met YPF Luz, onderdeel van het Argentijnse staatsenergiebedrijf YPF. Samen gaan ze op zoek om BTC te gaan delven.

Bitcoins minen uit overtollig gas

De locatie gebruikt overtollig gas uit olievelden. Het is gas dat vrijkomt bij olieboringen, maar om economische en logistieke redenen geen gebruik kent. De winlocatie ligt in Rincón de Los Sauces in de provincie Neuquén.

Op de locatie staat de Bajo del Toro Thermische Energiecentrale, deze is in beheer bij de eerder genoemde YPF, het Noorse gigant Equinor en YPF Luz. De centrale heeft een vermogenscapaciteit van 7 megawatt (MW), met een extra back-up van 1 MW, en levert energie voor 1.200 bitcoin mining rigs. Er vindt nu hergebruik plaats van het overtollige gas zonder dat het affakkelen gebeurt. Dat vermindert ook de milieuschade want bij het affakkelen komen andere schadelijke stoffen vrij. Uit een onderzoek van MIT blijkt dat het hergebruik van methaangas de CO2-emissies met 25% tot 63% kan verminderen.

Voordelen van bitcoin mining

Abdumalik Mirakhmedov, oprichter van GDA, zegt dat dit project de voordelen toont van bitcoin mining, het hergebruiken van restenergie om bitcoins te minen. Volgens hem is Argentinië een interessant land vanwege zijn rijke energiebronnen, een meewerkende overheid, en een bevolking die steeds meer in bitcoin als spaarmiddel gelooft vanwege de aanhoudend hoge inflatie in het land.

Dit project sluit aan bij het nationale energiebeleid en YPF Luz pakt als energiebedrijf zijn rol in het omzetten van affakkelgas in energie voor bitcoin mining. GDA heeft een totaal bitcoin mining vermogen van 500 megawattpiek geïnstalleerd wereldwijd.


The post Bitcoins minen uit overtollig gas? In Argentinië starten ze ermee appeared first on Bitcoinmagazine.nl.