Bitcoin on-chainupdate: Hodlers nemen winst, maar einde bullcyclus nog niet bereikt

Met de bitcoinon-chainupdate maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. De afgelopen 24 uur is de bitcoin koers flink gedaald onder de $67.000. Wat is er gebeurd on-chain?

1. Winstname

Analist Checkonchain ziet dat bitcoinhouders het moment gebruiken om winst te nemen. De bitcoin prijs zit al een tijdje in de lift en de piek bij $73.000 heeft ertoe geleid dat een bepaalde groep hun bitcoins willen gaan omwisselen in dollars of andere fiat valuta. Hij maakt daarbij gebruik van een aantal indicatoren. De Market Value Realised Value (MVRV) is de verhouding tussen de waarde van de totale bitcoinmarkt en het totaal aan gerealiseerde waarde. De gerealiseerde waarde is het totaal aan alle bitcoin (in dollars), maar dan de laatst bekende waarde op de blockchain.

Uit deze verhouding rolt een cijfer, de zogenaamde Z-score. Hoe lager deze score, dus hoe dichter de market cap op de realized cap ligt, hoe dieper de bodem ligt van de marktprijs. Op dit moment ligt die Z-score boven de 0.5 maar onder de 1. Dat betekent een verhitte markt, maar géén overkookte markt. Participanten die al langer in de markt zitten, verkopen meestal bij een overkookte markt, omdat ze al geduldig hebben gewacht op een bepaalde top.

“Net Realised Profit” verwijst naar het verschil tussen de winst die gerealiseerd is bij de verkoop van in dit geval bitcoin en de oorspronkelijke aankoopprijs, over een specifieke periode en gemeten voor het gehele netwerk.

Op basis van de “Net Realised Profit” indicator is te becijferen wat er netto aan winst is gerealiseerd op enig moment. Toen de prijs de $73.000 raakte, zijn er 352.000 bitcoins omgewisseld in dollars. Winstnames is volgens deze analist een normaal gevolg van een gestegen prijs.

2.  Hodlers

De bevindingen van collega-analist Charles Edwards sluiten bij die van Checkmate aan. De “Hodlers Growth Rate” verwijst naar de snelheid waarmee het aantal individuen of entiteiten dat bitcoin vasthoudt (hodlt) toeneemt over een bepaalde periode. De groeisnelheid van hodlers is te meten door het aantal nieuwe wallets dat bitcoin vasthoudt over een bepaalde periode te analyseren, of het aantal entiteiten dat hun posities niet verkoopt tijdens marktschommelingen.

Op basis van deze “Hodlers Growth Rate” indicator concludeert Edwards dat deze metric naar boven schiet zodat de ‘diamanten handen’, de extra sterke handen van de langetermijnhouders (hodlers), gaan verkopen.

Dat proces is in zijn ogen begonnen, want de lijn stijgt, maar er ligt nog ruimte voordat deze indicator uittopt. Een waarde van 2 is normaliter een sterk signaal dat er sprake is van een oververhitte markt, typisch een situatie waarbij hodlers gaan verkopen (om op een later moment voor dezelfde dollars meer bitcoins te kunnen kopen).

3. “Mid-cyclus”

Volgens analist William Clemente is het nog veel te vroeg om te praten over het einde van een cyclus. Hij oordeelt op een aantal indicatoren dat de koers nu ongeveer “mid-cyclus” zit. Hij kijkt naar de prestatie van bitcoin sinds het laagste punt eind 2022. Toen lag de prijs rond de $16.000 per bitcoin. Verder hij ziet dat de Z-score nog niet piekt. Ook het totaal aantal stablecoins gemeten in dollars zit nog niet aan de top. Daarnaast is het wereldwijde liquiditeitsniveau nog aan het opbouwen.


The post Bitcoin on-chainupdate: Hodlers nemen winst, maar einde bullcyclus nog niet bereikt appeared first on Bitcoinmagazine.nl.