Bitcoin miner die $200.000 per maand aftapte opgepakt door Russische politie

De Russissche National Guard heeft bij zoekacties een groep mannen opgepakt die iedere maand voor zo’n $200.000 aan electriciteit aftapten om Bitcoin mee te minen.

Het bericht Bitcoin miner die $200.000 per maand aftapte opgepakt door Russische politie verscheen eerst op Bitcoin Magazine.