Bitcoin koers schiet door grens van $50.000

De koers van Bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt dit jaar: de grens van $50.000 werd voor het eerst gebroken op grote cryptobeurzen.

In de laatste ontwikkelingen rondom Bitcoin zien we de prijs nu rond de $49.810, waarbij elke dollar nu 2.008 satoshi’s waard is. Dit markeert een significante fase voor de cryptocurrency, waarbij de marktkapitalisatie dichtbij de $1.000 miljard komt.

Bitcoin koers in 2024 tot nu toe

Ondanks de sprong omhoog blijft Bitcoin 27,80% onder zijn all-time high (ATH) van $69.010, vastgesteld op 10 november 2021. Sindsdien zijn er 823 dagen verstreken, een tijdperk dat investeerders en analisten nauwlettend in de gaten houden.

Interessant is dat, wanneer geprijsd in goud, Bitcoin nu op 24,5 ounce staat, wat de dynamische relatie tussen deze twee waardeopslagmiddelen onderstreept. De marktkapitalisatie van Bitcoin in vergelijking met goud ligt nu op 7,09%, een percentage dat de groeiende acceptatie en waardering van digitale valuta als een legitiem activum weerspiegelt.

Corporate treasuries blijven ook een belangrijk aspect van de Bitcoin-markt, met 2.285.604 BTC, gewaardeerd op $113,8 miljard, momenteel in bezit. Dit vertegenwoordigt 11,65% van de totale voorraad, een aanzienlijk deel dat de toenemende institutionele betrokkenheid bij cryptocurrency aantoont.

Wat betreft de algemene voorraad van Bitcoin, van de maximaal 21 miljoen, is er nu 19.625.805,49 BTC in omloop, wat neerkomt op 93,45% van de totale uitgifte. Met nog 1.373.974,98 BTC te gaan, blijft de community anticiperen op hoe deze langzame en gestage uitgifte de markt zal beïnvloeden.

Op technisch vlak blijft het Bitcoin-netwerk groeien, met een huidige blockhoogte van 830.163 en een UTXO-setgrootte van 161.426.489. De blockchain zelf heeft nu een grootte van 623,0 GB, een getuigenis van de voortdurende expansie en gebruik van Bitcoin.

Met 18.189 bereikbare Bitcoin-nodes, waarvan 11.532 via Tor lopen, benadrukt dit de nadruk op privacy en veiligheid binnen het netwerk, met 63,40% van de nodes die anoniemiteit garanderen via Tor.

Deze cijfers en statistieken tonen een robuust en veerkrachtig Bitcoin-ecosysteem, dat blijft evolueren te midden van fluctuerende marktcondities en de voortdurende belangstelling van zowel particuliere als institutionele beleggers. Terwijl de reis naar een nieuw ATH doorgaat, blijft de community waakzaam én optimistisch over de toekomst van Bitcoin.


The post Bitcoin koers schiet door grens van $50.000 appeared first on Bitcoinmagazine.nl.