Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen om de enquête te stoppen. Deze noodenquête kwam van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). Deze beslissing komt nadat de crypto mining industrie de enquête had aangevochten.

De noodenquête voor bitcoin miners

De enquête eiste gedetailleerde gegevens over het energieverbruik, wat volgens hen miners zou dwingen gevoelige informatie vrij te geven. Dit zou hun operaties “onomkeerbaar schaden”. De rechtszaak werd gesteund door belangrijke spelers zoals de Chamber of Digital Commerce en de Texas Blockchain Council. Ze waren bezorgd over de potentiële impact van de enquête op hun bedrijven.

De overeenkomst, uiteengezet in een rechtbankdocument van 1 maart, legt de EIA verschillende verplichtingen op. Ten eerste moet de EIA de initiële enquête en de verzamelde gegevens intrekken, inclusief het vernietigen van alle ontvangen en toekomstig te verzamelen enquête-informatie. Deze informatie moet vertrouwelijk blijven tot aan de vernietiging. Verder moet de EIA aan Riot Platforms en de Texas Blockchain Council een vergoeding van $2.199,45 betalen voor juridische kosten.

Energiebeleid onder de regering-Biden

Deze discussie begon toen de EIA eind januari begon met het verzamelen van gegevens van miningbedrijven, na goedkeuring van het Office of Management and Budget (OMB) onder noodprocedures. Deze stap was onderdeel van het energiebeleid van de regering-Biden, zoals beschreven in de Inflation Reduction Act van 2022.

Het doel was de milieueffecten van bitcoin mining te monitoren en zo mogelijk te verminderen. De administratie en de EIA maakten zich zorgen over het stijgende energieverbruik van bitcoin mining. Dit was vooral problematisch tijdens piekperioden en koud weer, wat de energievoorziening kon benadelen.

Enquête kreeg veel kritiek

De start van de enquête ondervond onmiddellijk weerstand, met name van Republikeinse congresman Tom Emmer. Hij bekritiseerde de EIA voor het overslaan van een verplichte commentaarperiode en ontkende dat bitcoin mining een groot energieprobleem is. Zijn kritiek wees op de overhaaste opzet van de enquête.


The post Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet appeared first on Bitcoinmagazine.nl.