Biden wil veto gebruiken als cryptobesluit wordt teruggedraaid

President Joe Biden heeft aangekondigd dat hij een veto zal stellen tegen een resolutie die een regel van de Securities and Exchange Commission (SEC) betreffende cryptovaluta wil terugdraaien. Deze aankondiging kwam nadat de Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de behandeling van deze resolutie had uitgesteld.

De betreffende regel, Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 121, verplicht banken om de digitale activa van klanten op hun balansen te vermelden, met een noodzakelijk gehouden kapitaal hiertegen. Deze regel werd ingesteld als reactie op de technologische, juridische en regelgevende risico’s die aanzienlijke verliezen voor consumenten hebben veroorzaakt.

Het Witte Huis benadrukte dat het “sterk tegen” de poging van het Huis van Afgevaardigden is om deze resolutie, H.J.Res. 109, door te voeren, die volgens hen de inspanningen van de SEC om investeerders in de markt van crypto-activa te beschermen en het bredere financiële systeem te waarborgen, zou verstoren. Wat beschermen precies inhoudt, valt over te discussiëren. Het is vaak ook naast beschermen ook vooral bepalen wat wel en niet mag. Bedrijven en individuen worden steeds harder aangepakt wanneer ze iets met bitcoin doen.

Statement van het Witte Huis

Crypto in Amerika

Democratische en Republikeinse leiders van de House Financial Services Committee hebben hun standpunten uiteengezet. Republikein Patrick McHenry steunde de resolutie, met het argument dat banken, als een van de meest gereguleerde bedrijven in het land, waarschijnlijk de veiligste manier zijn om Amerikanen met digitale activa te laten omgaan. Aan de andere kant, wees Democrate Maxine Waters de resolutie af, en beweerde dat de SEC-regel zorgt voor meer transparantie die fraude en verkeerd beheer van crypto, zoals gebeurd is bij de ineenstorting van grote cryptobedrijven zoals FTX, helpt voorkomen.

FTX is daarin wel een opvallend voorbeeld. Want dat was nu juist een cryptobeurs dat erg close was met verschillende regelgevers en prominente Amerikaanse beroemdheden. Inmiddels is die beurs geïmplodeerd.

De overweging van de resolutie in het Huis resulteerde in een mondelinge stemming waarin het leek dat H.J.Res. 109 werd aangenomen, waarna McHenry een telling van stemmen aanvroeg. De voorzitter van het Huis stelde vervolgens de procedure uit “tot nader te bepalen tijd”. Onder de Amerikaanse grondwet kan het Huis het veto van de president met een tweederdemeerderheid tenietdoen.

Verdere ontwikkelingen in deze kwestie blijven van groot belang voor zowel de cryptosector als het bredere financiële landschap in de Verenigde Staten.


The post Biden wil veto gebruiken als cryptobesluit wordt teruggedraaid appeared first on Bitcoinmagazine.nl.