Bestuurder van grote cryptobeurs enthousiast over aankomende regels in Europa

Eric Anziani, de president van Crypto.com, spreekt zijn enthousiasme uit over de implementatie van de MiCA-wetgeving, die vanaf 2024 het pad effent voor cryptocurrency-beurzen om hun activiteiten in Europa uit te breiden. Deze wetgeving belooft een gestandaardiseerde regelgeving binnen het continent, waardoor de huidige hindernissen veroorzaakt door versnipperde regels en regelgevingen worden weggenomen.

Anziani wijst op de complexiteit en de uitdagingen waar beurzen momenteel mee te maken krijgen door de gefragmenteerde aard van de Europese markt. “Europa biedt enorme kansen, maar de verscheidenheid aan regelgeving maakt het lastig. Met MiCA aan de horizon kunnen we uitkijken naar een meer gestroomlijnde aanpak,” legt hij uit. Dat vertelt de bestuurder in gesprek met Cointelegraph.

MiCA, regels in Europa

De MiCA-wetgeving, voluit de Markets in Crypto-Assets Regulation, is een regelgevend kader van de Europese Unie (EU) dat ontworpen is om de cryptocurrencymarkt binnen de EU te reguleren en gelijk te trekken. MiCA is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die zijn opgesteld om digitale financiën in Europa te moderniseren en te standaardiseren.

De kernpunten van MiCA omvatten:

  • Regulering van Crypto-Assets: MiCA stelt duidelijke regels vast voor de uitgifte, het aanbod en de handel van crypto-assets, inclusief stablecoins en utility tokens. Dit omvat vereisten voor transparantie, bedrijfsvoering en het voorkomen van marktmisbruik.
  • Bescherming van Consumenten: De wetgeving beoogt consumenten te beschermen tegen fraude, misleidende praktijken en andere risico’s die verbonden zijn aan investeringen in crypto-assets.
  • Licenties voor Aanbieders van Crypto-Diensten: Bedrijven die diensten aanbieden in de crypto-sector, zoals wallets, beurzen en tokenisatieplatforms, moeten een licentie verkrijgen om in de EU te opereren. Dit zorgt ervoor dat alleen bedrijven die voldoen aan de EU-normen voor veiligheid en betrouwbaarheid toegang krijgen tot de markt.
  • Bestrijding van Witwassen van Geld: MiCA integreert maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en financiering van terrorisme (CFT) specifiek gericht op de crypto-sector, wat bijdraagt aan de algehele veiligheid en integriteit van de financiële markten.
  • Harmonisatie binnen de EU: Door een uniform regelgevend kader te bieden, beoogt MiCA de fragmentatie van de regelgeving voor crypto-assets tussen verschillende EU-lidstaten te overbruggen, wat de grensoverschrijdende handel en investeringen binnen de EU moet vergemakkelijken.

Door het vaststellen van duidelijke regels en normen voor de crypto-industrie, helpt MiCA volgens politici en beleidsmakers bij het creëren van een veiliger en transparanter ecosysteem voor zowel bedrijven als investeerders binnen de Europese Unie.

Registreren

De registratie van Crypto.com in belangrijke Europese markten zoals Frankrijk, Italië, Spanje, en Nederland heeft het bedrijf inzicht gegeven in de uitdagingen van compliant zijn bij grensoverschrijdende uitbreiding. Anziani benadrukt: “De huidige marktomstandigheden eisen aanzienlijke inspanningen en kosten van bedrijven die het goed willen doen. MiCA zal deze last verlichten en ons in staat stellen om zowel efficiënt als compliant te zijn.”

De val van het FTX-imperium en de nasleep daarvan heeft de noodzaak voor strengere regelgeving en klantenbescherming onderstreept. Anziani geeft aan dat aanpassingen in regelgevende kaders wereldwijd, inclusief klantenbescherming en marktintegriteit, een directe reactie zijn op dergelijke gebeurtenissen.

In het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke markt voor Crypto.com, hebben verscherpte regels van de Financial Conduct Authority (FCA) het landschap voor cryptocurrency-bedrijven veranderd. Deze omvatten specifieke eisen rond reclame en de bescherming van investeerders, zoals de invoering van een bedenkperiode voor nieuwe investeerders en het verbod op bepaalde promotieactiviteiten.

Met een klantenbestand dat de 100 miljoen nadert, heeft Crypto.com sinds oktober 2023 een groei in gebruikers ervaren, mede door de stijging van de Bitcoin-waarde en de anticipatie op de goedkeuring van spot Bitcoin exchange-traded funds in de Verenigde Staten. Anziani benadrukt de sterke positie van het bedrijf in vooraanstaande rechtsgebieden, waaronder Noord-Amerika, West-Europa, het VK en Azië, als sleutel tot hun succes.


The post Bestuurder van grote cryptobeurs enthousiast over aankomende regels in Europa appeared first on Bitcoinmagazine.nl.