Analist Voorspelt Beperkte Winsten Na Bitcoin ETF Goedkeuring

De komende weken zijn gevuld met spanning over de eerste spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten. Naar verwachting zal de Amerikaanse SEC al vroeg in het jaar de eerste ETF’s goedkeuren.

ETF Goedkeuring is al ingeprijst?

Interessant is dat, ondanks de verwachting dat de Bitcoin ETF’s mogelijk al op 2 januari gelanceerd worden, de markt redelijk kalm blijft. Optiegegevens wijzen erop dat de markt de komst van de Bitcoin ETF’s mogelijk al heeft verwerkt in de prijzen, waardoor een grote rally onwaarschijnlijk lijkt.

Recente marktupdates tonen aan dat de impliciete volatiliteit (IV) en prijzen van belangrijke options contracten weinig schommelingen vertonen, ondanks geruchten over een aanstaande goedkeuring van de Bitcoin Spot ETF-aanvraag door de SEC. Vooral de impliciete volatiliteit voor opties met een vervaldatum op 12 januari, direct gerelateerd aan de ETF, vertoonde eerder een daling dan een stijging. Bovendien was het handelsvolume voor deze opties opvallend laag, wat duidt op een voorzichtige houding onder investeerders.

Deze observaties suggereren dat de markt de goedkeuring van de ETF mogelijk al heeft ingeprijsd en dat een eventuele goedkeuring niet noodzakelijkerwijs tot grote prijsstijgingen zal leiden. De rustige handelsactiviteit in opties wijst op een anticiperende en voorzichtige benadering van investeerders, wat de potentiële winsten zou kunnen beperken.

Michaël Van de Poppe verwacht geen bizarre stijging

Hoewel de goedkeuring van de Bitcoin ETF enige positieve impuls zou kunnen geven, wordt verwacht dat eventuele winsten beperkt zullen blijven. Volgens de Nederlandse crypto-analist Michaël Van de Poppe is het opwaarts potentieel voor Bitcoin relatief begrensd, met een mogelijke piek tussen de $48.000 en $52.000. Na deze piek voorziet hij een periode van stabiliteit met zijwaartse prijsbewegingen, tot het bereiken van een nieuw recordhoogtepunt, wat hij eind 2024 verwacht.

Deze analyse benadrukt een voorzichtige benadering van de onmiddellijke prijsontwikkeling van Bitcoin. Het neemt de mogelijke impact van de Spot ETF-goedkeuring in overweging en voorspelt een stabiele periode voor Bitcoin voordat het zich opmaakt voor nieuwe hoogterecords in de toekomst.


The post Analist Voorspelt Beperkte Winsten Na Bitcoin ETF Goedkeuring appeared first on Bitcoinmagazine.nl.