“12% van Salvadoranen gebruikt bitcoin wel eens als betaalmiddel”

Bitcoin is sinds 2021 een wettig betaalmiddel in El Salvador. Deze gedurfde stap wordt door de buitenwacht met veel interesse bekeken. Is het experiment geslaagd, of gefaald?

Uit een nieuw onderzoek van de José Simeón Cañas Central American University, blijkt dat in 2023 slechts 12% van de bevolking zich bezighield met cryptobetalingen voor goederen en diensten. Dit cijfer markeert een aanzienlijke daling ten opzichte van de adoptiegraad van 24,4% uit 2022.

Daarbij moet wel gezegd worden: er is een steekproef gedaan waarbij 1.280 respondenten zijn geïnterviewd. Op een totale bevolking van enkele miljoenen mensen is dat niet veel.

Ondanks de daling van het gebruik voor transacties, bestaat er onder Salvadoranen wel een groeiend besef van de positieve impact van bitcoin. Het onderzoek wijst op een toename van het aantal mensen dat gelooft dat bitcoin hun leven positief heeft beïnvloed van 3% in 2022 naar 6,8% in 2023.

Bovendien geeft 34,3% van de respondenten aan dat de cryptocurrency de algehele economische situatie in het land heeft verbeterd.

Het bredere publieke sentiment blijft echter voorzichtig. Slechts 0,5% van de Salvadoranen associeert bitcoin met economische welvaart, en er zijn nog altijd grote zorgen over de investeringen van de overheid. Een aanzienlijk deel van de bevolking (77,1%) wil dat de overheid stopt met het gebruik van publieke middelen om bitcoin mee te kopen.

President Bukele kocht de afgelopen twee jaar zo’n 2.800 BTC uit de markt. Hoeveel het precies is, is niet te verifiëren, omdat er buiten enkele tweets niets over is gecommuniceerd.


The post “12% van Salvadoranen gebruikt bitcoin wel eens als betaalmiddel” appeared first on Bitcoinmagazine.nl.